Artykuły

Rozkaz obozowy l.5/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 16.08.2013

Rozkaz l.5/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Czterobój
Po południu- Statki na morzu
Wieczór- Przesyłka papieska

2. Służbę w dniu 16.08 pełni zastęp Szlachta.

3. Przyznaję sprawność Technika obozowego druhowi Darkowi Dejnakowskiemu.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg