Artykuły

Rozkaz obozowy l.6/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 17.08.2013

Rozkaz l.6/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Paintball
Po południu- Paintball
Wieczór- Ognisko

2. Służbę w dniu 17.08 pełni zastęp Spaghetti.

3. Przyznaję sprawność Igiełki druhowi Bartoszowi Starzyńskiemu i druhowi Dawidowi Bartosikowi.

4. Przyznaję sprawność Sportowca następującym druhom: Mateuszowi Andrzejczakowi, Jakubowi Sitnikowi, Piotrowi Krajewskiemu, Mateuszowi Małachowskiemu i Bartoszowi Starzyńskiemu.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg