Artykuły

Rozkaz obozowy l.7/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 19.08.2013

Rozkaz l.7/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- 
Po południu- Podchody
Wieczór- Świeczowisko

2. Służbę w dniu 17.08 pełni zastęp Pronto.

3. Mianuję zastępowym zastępowu F.A.M.O.U.S. druha Dariusza Dejnakowskiego.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg