Artykuły

Rozkaz specjalny l.1/2012

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

 Łódź, 18.03.2012

Rozkaz specjalny l. 1/2012
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Agnieszkę Terenowicz.

Czuwaj!
Pwd. Magdalena Kalisiak 

l23 szereg