Rozkaz obozowy l.4/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 15.08.2013

Rozkaz l.4/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Msza Święta/ wyjście do miasta
Po południu- Kompas Galileusza
Wieczór- Lasciate Mi Cantare!

2. Służbę w dniu 15.08 pełni zastęp Pronto.

3. Otwieram próby na sprawności następującym druhom i druhnom:
     - Śpiewaczka- druhnie Julii Roszak
     - Grajek- druhnie Klaudii Boruckiej
     - Fotograf- druhowi Dawidowie Bartosikowi
     - Młoda pływaczka- druhnie Patrycji Wróblewskiej
     - Harce- druhnie Annie Tomczyńskiej

5. Przyznaję sprawność Aktora druhowi Jakubowi Sitnikowi za rolę Ziela.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg