Rozkaz obozowy l.8/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 21.08.2013

Rozkaz l.8/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Zajęcia z musztry
Po południu- Gildie renesansowe
Wieczór- W pogoni za asasynem

2. Służbę w dniu 21.08 pełni zastęp Pecoras.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg