Rozkaz obozowy l. 9/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 22.08.2013

Rozkaz l.9/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Jak ten świat wygląda?
Po południu- Samarytanka z da Vinci
Wieczór- Opowieści Kolumba

2. Służbę w dniu 22.08 pełni zastęp Pronto.

3. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Mateuszowi Andrzejczakowi.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg