Rozkaz obozowy l.10/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 23.08.2013

Rozkaz l.10/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Zajęcia z pejzażu z Giorgione
Po południu- Spaghetti- włoska kuchnia polowa
Wieczór- O obrotach sfer niebieskich

2. Służbę w dniu 23.08 pełni zastęp Szlachta.

3. Zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień tropicielki druhnie Natalii Płachcińskiej.

4. Przyznaję sprawność Strażnika ognia druhnie Julii Roszak, druhowi Dawidowi Bartosikowi, druhowi Bartoszowi Starzyńskiemu i druhowi Marcelowi Klimkowi.

5. Mianuję na proporcową zastępu Ripmaw druhnę Emilię Marek. 

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg