Rozkaz obozowy l.11/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 25.08.2013

Rozkaz l.11/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Msza Święta
Po południu- Bieg harcerski
Wieczór- Ognisko

2. Służbę w dniu 25.08 pełni zastęp Spaghetti.

3. Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnie Wiktorii Maliszewskiej.

4. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Dawidowi Bartosikowi.

5. Ogłaszam trzydniową żałobę w 12 Łódzkiej Drużynie Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg