Rozkaz specjalny l.2/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Jarosławiec, 19.08.2013

Rozkaz specjalny l. 2/2013
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Mateusza Andrzejczaka.

Czuwaj!
Z rozkazu druhny Agaty Królak
Phm. Magdalena Bartosiak

l23 szereg