Rozkaz l.2/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 24.01.2014

Rozkaz l. 2/2014
Druhny i Druhowie!
 
1. Powołuję Radę Drużyny w składzie:
- druhna Julia Roszak
- druhna Emilia Marek
- tropicielka Natalia Płachcińska
- druhna Agnieszka Terenowicz
- druhna Klaudia Borucka
- druh Dariusz Dejnakowski
- druh Filip Strzelczyk
- druhna Aleksandra Tchorzewska
- druhna Ada Przybylska
- HO Agata Królak
 
2. Mianuję druha Dariusza Dejnakowskiego na kwatermistrza drużyny.
 
3. Mianuję druhnę Julię Roszak na kronikarza drużyny.
 
Czuwaj!
Drużynowa
HO Agata Królak 
l23 szereg