Rozkaz specjalny l.2/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Winna Góra, 2.03.2014

Rozkaz specjalny l. 2/2014
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Dawida Bartosika.

Czuwaj!
Z rozkazu HO Agaty Królak
phm. Anna Supeł
l23 szereg