Rozkaz specjalny l.6/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 27.09.2015

Rozkaz specjalny l. 6/2015
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Wiktorię Tomasik.

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HO
l23 szereg