Rozkaz l. 6/2015

Drukuj
Kategoria: Rozkazy
Opublikowano
Natalia Płachcińska
Odsłony: 926

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 19.12.2015

Rozkaz l. 6/2015
Druhny i Druhowie!

1.1.  Zwalniam z funkcji zastępowej zastępu Zielone Płomyki ochotniczkę Julię Roszak.

1.2. Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu Szeregowcy druha Mateusza Andrzejczaka. 

2.1. Nadaję nazwę zastępu Gwardia Krzymila zastępowi nr 1.

2.2. Nadaję nazwę zastępu Wataha zastępowi nr 2. 

2.3. Nadaję nazwę zastępu Strażniczki Płonących Serc zastępowi nr 3.

3.1. Mianuję druhnę Julię Karp zastępową zastępu Strażniczki Płonących serc.

3.2. Mianuję druhnę Magdalenę Szymajdę podzastępową zastępu Strażniczki Płonących serc. 

3.3. Mianuję druha Jakuba Kacprowicza zastępowym zastępu Wataha.

3.4. Mianuję druha Emila Nowańskiego zastępowym zastępu Gwardia Krzymila.  

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HR