Rozkaz l. 3/2016

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa 
12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 02.04.2016

Rozkaz l. 3/2016
Druhny i Druhowie!


1. Mianuję druha Damiana Muchę przybocznym 
12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego.
2. Mianuję druha Mateusza Andrzejczaka przybocznym 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego.

 

Czuwaj!
Samarytanka Natalia Płachcińska

l23 szereg