Historia

Drukuj

 

HISTORIA:

http://www.czuwaj.pl/art_glowny/czuwaj-historia.pdf

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK:

-          wie kiedy i gdzie powstał skauting

-          wie kto był założycielem skautingu

-          wie kiedy powstało harcerstwo i kto był jego założycielem

-          wie co to były Szare Szeregi i czym się wsławiły

-          wie kto jest i kim był bohater drużyny/szczepu

-          zna datę powstania własnej drużyny

-          wie kto jest bohaterem hufca/chorągwi

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          wie kim był Robert Baden Powell

-          wie jaka była idea powstania skautingu

-          wie co zawierał pierwszy numer „skauta”

-          wie z jakich powodów i kiedy powstały Sz. Sz.

-          wie jakie akcje przeprowadziły Sz.Sz.

-          wie jakie były grupy wiekowe w Sz.Sz.

-          wie jakich naczelników miały Sz.Sz.

-          wie jakie były główne założenia Małego Sabotażu i Wielkiej Dywersji

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          wie kiedy wybuchły Wojny Światowe i jakie miały one skutki dla Polski

-          ma skojarzenia z nazwą Mafeking

-          wie jakie było znaczenie zlotu w  Birmingham dla harcerstwa

-          Wie czym zajmował się Mały Sabotaż i Wielka Dywersja

-          Potrafi opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim

-          Wie co to była akcja Biała Róża i potrafi o niej powiedzieć kilka słów

-          Wie jak nazywała się główna organizacja harcerska po II wojnie światowej

-          Wie jakie organizacje harcerskie istnieją obecnie

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          umie powiązać fakty historyczne. Zna ciągi przyczynowo skutkowe

-          potrafi zanalizować wydarzenia

-          ma własne zdanie na temat wydarzeń historycznych

-          Wie kiedy i w jakich okolicznościach harcerstwo powróciło do światowych struktur skautowych

l23 szereg