Samarytanka

Drukuj

SAMARYTANKA:

 http://169.zhr.pl/techniki/samarytanka/samarytanka.htm

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          wie co zrobić w wypadku: zdarcia skóry, krwotoku z nosa, użądlenia, zachłyśnięcia i stłuczenia.

-          zna stopnie oparzeń i odmrożeń i wie co zrobić w każdym z przypadków

-          zna system 1%

-          zna numery alarmowe

-          umie złożyć meldunek na pogotowiu

-          potrafi opatrzyć ranę

-          zna prawidłowa temperaturę człowieka i umie ją zmierzyć

-          zna prawa i obowiązki ratownika

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          zna skład apteczki i wie jak stosować dane leki

-          wie czym się różnią zwichnięcia, skręcenia i złamania i potrafi je opatrzyć

-          wie co zrobić w wypadku ciała obcego w oku

-          wie jak się poprawnie bandażuje

-          Wie co zrobić w wypadku udaru słonecznego i omdlenia

-          Potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową

-          Potrafi ocenić czynności życiowe (tętno i oddech)

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          zna pozycje boczną ustaloną, przeciw-wstrząsową itd.

-          Wie co zrobić w przypadku utraty przytomności

-          Umie zastosować różne metody przenoszenia poszkodowanych

-          Potrafi odpowiednio postąpić w przypadku krwotoku

-          Wie co zrobić w wypadku zatrucia pokarmowego

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          wie jak postępować w wypadku zbiorowego

-          wie co zrobić w wypadku hipotermii

-          potrafi udzielić pierwszej pomocy

l23 szereg