Bohater drużyny

Drukuj

Patronem naszej drużyny jest ks. Stanisław Konarski. Chcielibyśmy przybliżyć wam trochę historię naszego patrona, dlatego pod spodem znajdziecie jego biografię ;) 


Stanisław Konarski Hieronim Franciszek Konarski, imię zakonne: Stanisław od świętego Wawrzyńca. Urodził się 30 września 1700 roku w Żarczycach Dużych. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Stanisław Konarski wcześnie stracił rodziców, po ich śmierci znalazł się pod opieką wuja Antoniego Czermińskiego, kasztelana zawichojskiego. W roku 1709 oddany został do kolegium pijarskiego w Piotrkowie, mieście trybunalskim. W roku 1715, po ukończeniu szkół, wstąpił do zakonu pijarów i rozpoczął nowicjat w Podolińcu. W Podolińcu przez 7 lat związany był ze sławnym w całej Polsce, bardzo zasłużonym Kolegium Pijarów, specjalizował się w naukach humanistycznych, został nauczycielem składni i poezji, a także zajmował się pracą katechetyczną i filozofią. W 1722 – wysłany został do Warszawy jako nauczyciel retoryki w tamtejszym kolegium pijarskim. Było to dla młodego Konarskiego wspaniałą okazją do kształcenia wymowy, wygłaszania mów, oracji i okolicznościowych kazań. Stanisław Konarski odkrył wtedy czczość i bezwartościowość nauk, które pobierał.

Ukończył rzymski uniwersytet Sapienza oraz pracował jako nauczyciel retoryki w Collegium Nasarenum. Konarski studiował m.in. we Francji i w Niemczech. W 1732 z inspiracji Józefa Andrzeja Załuskiego rozpoczął pracę edytorską nad zbiorem konstytucji i praw sejmowych – Volumina Legum.

Założył w Warszawie Collegium Nobilium. Ta sławna szkoła pijarska otwarta została 01 września 1740 roku  była jedną z najlepszych. Była to placówka z nowoczesnym, jak na tamte czasy, szerszym programem nauczania np. w porównaniu do ówczesnego kształcenia w szkołach jezuickich. Kładziono w niej mniejszy nacisk na naukę łaciny i greki, a większy na nauki przyrodnicze i języki nowożytnie. Zapoczątkowała ona reformę szkół pijarskich. Collegium Nobilium przetrwało do 1832 roku.

 

 

l23 szereg