Współzawodnictwo zastępów

Drukuj


WSPÓŁZAWODNICTWO ZASTĘPÓW W 12ŁDH

Każdy zastęp otrzymuje punkty za wybrane zagadnienia; podsumowanie współzawodnictwa nastąpi na ostatniej zbiórce w roku harcerskim (włącznie z punktami wykorzystanymi na przywileje). W międzyczasie zastępy za zdobyte punkty będą miały prawo wykupywania pewnych przywilejów. Punkty nie mogą być wykorzystywane ponownie. Zastęp, który zdobędzie najwięcej punktów, zostanie nagrodzony na ostatniej zbiórce w roku harcerskim.

 PUNKTOWANE ZAGADNIENIA:

1.   Obecność- 1 punkt za każdą osobę z zastępu obecną na zbiórce

2.   Umundurowanie- 2 punkty za każdą osobę, która przyszła na zbiórkę w mundurze; 1 punkt za chustę

3.   Przyprowadzenie nowej osoby na zbiórkę- 3 punkty

4.   Imprezy- 3 punkty za każdego harcerza obecnego na imprezie (w tym: biwaki, nocowania, rajdy, gry…)

5.   Akcje zarobkowe- 1 punkt za każdą godzinę udziału w akcji (od harcerza)

6.    Składki- 1 punkt za każdą miesięczną składkę wpłaconą przez harcerza

7.    Stopnie- 3 punkty za otwarcie, 6 punktów za zamknięcie stopnia

8.   Sprawności- 3 punkty za zdobytą sprawność

9.   Wykonanie zadania międzyzbiórkowego- 2 punkty

10.Zbiórka zastępu (konspekt 0-2 punkty, realizacja 0-2 punkty, pomysł 0-2 punkty)

11. Inicjatywy- 0-5 punktów (np. pomoc w zbiórce, przygotowanie imprezy, wykonanie ozdoby do harcówki, zaplanowanie imprezy w szkole, posprzątanie w harcówce, reportaż z wyjazdu…)

12.Zadanie zespołowe- 5 punktów za każde zaliczone zadanie

13.Kronika internetowa- artykuł- 2 punkty

14.Złe zachowanie na zbiórce/ wyjeździe- Do minus 2 punktów za każdą osobę

15. Pochwała w rozkazie- 2 punkty za każdą osobę

16.Obrzędowość zastępu (max. 21 punktów) :

·         Plakietki- 2 punkty

·         Kronika/strona internetowa- 3 punkty za istnienie, 2 punkty za regularność

·         Okrzyk- 1 punkt za każdy

·         Kącik zastępu (plakat, zdjęcia, koperty…) - 5 punktów, dbanie o kącik- 3 punkty

·         Siatka alarmowa- 3 punkty

·         Koszulki- 2 punkty

·          Proporzec- 2 punkty

·          Dodatkowy punkt za obrzędowość na zbiórkach zastępów- 0-2 punkty

·         Przeprowadzenie akcji zarobkowej- do 5 punktów

       17. Zdobycie plakietki szczepu - 2 punkty

 

PRZYWILEJE:

Członkowie zastępu mogą wybrać śpiewaną piosenkę- 15 punktów

Podczas biwaku zastęp nie jest zastępem służbowym - 35 punktów

Zastęp po wybranej zbiórce nie musi sprzątać w harcówce- 25 punktów

( Punkty wykorzystane do przywilejów są odejmowane i nie liczą się dalej do współzawodnictwa)

 
Możliwa jest modernizacja przywilejów, które mogą być zaproponowane przez zastęp. Kadra ustala cenę przywileju.


ROK 2015/2016
 ( od 27 listopada )

Strażniczki Płonących Serc :  202
Szare Lilijki:  183
Wataha: 176
Gwardia Krzymila:  149

 

ROK 2014/2015

Zielone Płomyki: 116
Szare Lilijki: 133
Szeregowcy: 118

 

W roku harcerskim 2014/15 Współzawodnictwo Zastępów 12 ŁDH wygrał zastęp Szare Lilijki! Gratulujemy!

ROK 2013/2014 (od 4 października 2013)- stan na marzec 2014

Ripmaw:
 157
HaBra: 119
Zastęp męski 2:
 136
 

ROK 2012/2013 (od 1 marca 2013)

Ripmaw: 244,5 punktów
F.A.M.O.U.S.: 221 punktów
Konspekt: 130,5 punktów

W roku harcerskim 2012/13 Współzawodnictwo Zastępów 12 ŁDH wygrał zastęp Ripmaw! Gratulujemy!

 

l23 szereg