Wataha

Drukuj

Dział w budowie 

Szare lilijki

Drukuj

Dział w budowie 

Rozkaz obozowy l.4/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 15.08.2013

Rozkaz l.4/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Msza Święta/ wyjście do miasta
Po południu- Kompas Galileusza
Wieczór- Lasciate Mi Cantare!

2. Służbę w dniu 15.08 pełni zastęp Pronto.

3. Otwieram próby na sprawności następującym druhom i druhnom:
     - Śpiewaczka- druhnie Julii Roszak
     - Grajek- druhnie Klaudii Boruckiej
     - Fotograf- druhowi Dawidowie Bartosikowi
     - Młoda pływaczka- druhnie Patrycji Wróblewskiej
     - Harce- druhnie Annie Tomczyńskiej

5. Przyznaję sprawność Aktora druhowi Jakubowi Sitnikowi za rolę Ziela.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

Strażniczki Płonących Serc

Drukuj

....

Plakietka szczepu

Drukuj

Aby zdobyć plakietkę szczepu, należy spełnić następujące warunki:

1. Wziąć udział w co najmniej 2 imprezach szczepu (np. obóz i wigilia)

2. Odbyć służbę

Może pojawić się pytanie: czym w ogóle jest ta służba?

Hm. Emilia Kulczyk-Prus pędzi z wyjaśnieniem:
"Służba – jeden z fundamentów harcerstwa. Każdy na pewno w naszej organizacji o niej słyszał, wielu widziało jej wielkie przejawy na przestrzeni lat, m.in. odbudowę Fromborka, budowę Centrum Zdrowia Dziecka czy dróg w Bieszczadach, ale i bardziej współcześnie – pomoc w czasie pożarów i powodzi, czyszczenie przepustów na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego, zajęcia w domach pomocy społecznej czy sprzątanie lasu… Ale też mamy świadomość, że są harcerki i harcerze, którzy nie mieli okazji jej pełnić, bo ich praca skierowana jest tylko „do wewnątrz” – chcą miło spędzać czas, dobrze się bawić… A przecież na pewno wszyscy zgadzamy się, że służba - działanie skierowane ku innym, na rzecz drugiego człowieka, grupy ludzi, środowiska - jest niezwykle pożądana w drużynie."

l23 szereg