Rozkaz l.3/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 10.04.2015

Rozkaz l.3/2015

Druhny i Druhowie!

1. Zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki tropicielce Natalii Płachcińskiej.

2. Przyznaję barwy drużyny druhnie Wiktorii Tomasik.

 

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HO

 

Rozkaz obozowy l.12/2014

Drukuj

Komendant
Obozu Hufca ZHP Łódź-Widzew
w Szklarskiej Porębie

Szklarska Poręba, 23.08.2014

Rozkaz l.12/2014
Druhny i Druhowie!

3. Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp Bojowniczki. Instruktor służbowy- phm. Adam Laskowski HR.

5. Na wniosek rady obozu rozwiązuję zastępy obozowe.

6.1. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Mateuszowi Andrzejczakowi.

7.1. Zamykam próbę i przyznaję stopień pionierki druhnie Wiktorii Szulc.

11. Podaję wyniki biegu harcerskiego:

- Dariusz Dejnakowski- 4,75
- Emil Nowański- 3,78
- Mateusz Andrzejczak- 3,4
- Krzysztof Stręgiel- 4,32
- Aleksandra Solarek- 4,13
- Damian Mucha- 3,69
- Filip Strzelczyk- 3,75
- Emilia Marek- 3,94
- Julia Papuga- 3,88
- Natalia Płachcińska- 4,94 (!)
- Jakub Balcerek- 4,22
- Agata Wasiak- 3,94

 

 

Czuwaj!
phm. Adam Laskowski HR

Rozkaz obozowy l.10/2014

Drukuj

Komendant
Obozu Hufca ZHP Łódź-Widzew
w Szklarskiej Porębie

Szklarska Poręba, 19.08.2014

Rozkaz l.10/2014
Druhny i Druhowie!

3. Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp Młodzi Tytani. Instruktor służbowy- pwd. Andrzej Halicki HO.

6.1. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Damianowi Milczarkowi.

7.1. Przyznaję sprawność Językoznawcy następującym druhnom:
- trop. Natalii Płachcińskiej
- Emilii Marek
- Julii Papudze
- Zuzannie Brożyńskiej
- Martynie Mucha

7.2. Przyznaję sprawność Łazika następującym druhnom i druhom:
- Dawidowi Bartosikowi
- Filipowi Strzelczykowi
- Damianowi Mucha
- Damianowi Milczarkowi
- Krzysztofowi Stręgiel
- Mateuszowi Andrzejczakowi
- Jakubowi Balcerkowi
- Julii Papudze
- Natalii Płachcińskiej
- Agacie Wasiak

 

Czuwaj!
phm. Adam Laskowski HR

Rozkaz obozowy l.11/2014

Drukuj

Komendant
Obozu Hufca ZHP Łódź-Widzew
w Szklarskiej Porębie

Szklarska Poręba, 22.08.2014

Rozkaz l.11/2014
Druhny i Druhowie!

3. Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp Zawiszacy. Instruktor służbowy- dh Anastazja Steckiewicz.

6.1. Otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhowi Mikołajowi Skorupce.

7.1. Przyznaję sprawność Łazika druhnie Emilii Marek i druhnie Zuzannie Brożyńskiej.

7.2. Zamykam próbę i przyznaję stopień wywiadowcy druhowi Dawidowi Bartosikowi.

7.3. Przyznaję sprawność Sportowca druhowi Filipowi Strzelczykowi.

7.4. Zamykam próbę i przyznaję sprawność Młodego Religioznawcy druhnie Julii Papudze.

 

 

Czuwaj!
phm. Adam Laskowski HR

Rozkaz obozowy l.9/2014

Drukuj

Komendant
Obozu Hufca ZHP Łódź-Widzew
w Szklarskiej Porębie

Szklarska Poręba, 15.08.2014

Rozkaz l.9/2014
Druhny i Druhowie!

3. Służbę w dniu dzisiejszym pełni zastęp Młodzi Tytani. Instruktor służbowy- phm. Adam Laskowski HR.

7.1. Przyznaję sprawność Sportowca* następującym druhnom i druhom:
- Jakubowi Sitnikowi
- Dawidowi Bartosikowi
- Emilii Marek
- Julii Papudze
- Damianowi Mucha
- Krzysztofowi Stręgiel

7.2. Przyznaję sprawność Starszego brata druhowi Dariuszowi Dejnakowskiemu i druhowi Damianowi Mucha. 

Czuwaj!
phm. Adam Laskowski HR
l23 szereg