Rozkaz specjalny l.2/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Winna Góra, 2.03.2014

Rozkaz specjalny l. 2/2014
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Dawida Bartosika.

Czuwaj!
Z rozkazu HO Agaty Królak
phm. Anna Supeł

Rozkaz l.3/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Winna Góra, 1.03.2014

Rozkaz l. 3/2014
Druhny i Druhowie!

1. Nadaję barwy drużyny druhowi Jakubowi Matysiakowi oraz druhowi Damianowi Mucha.

Czuwaj!
drużynowa
HO Agata Królak

Rozkaz l.2/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 24.01.2014

Rozkaz l. 2/2014
Druhny i Druhowie!
 
1. Powołuję Radę Drużyny w składzie:
- druhna Julia Roszak
- druhna Emilia Marek
- tropicielka Natalia Płachcińska
- druhna Agnieszka Terenowicz
- druhna Klaudia Borucka
- druh Dariusz Dejnakowski
- druh Filip Strzelczyk
- druhna Aleksandra Tchorzewska
- druhna Ada Przybylska
- HO Agata Królak
 
2. Mianuję druha Dariusza Dejnakowskiego na kwatermistrza drużyny.
 
3. Mianuję druhnę Julię Roszak na kronikarza drużyny.
 
Czuwaj!
Drużynowa
HO Agata Królak 

Rozkaz specjalny l.1/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 24.01.2014

Rozkaz specjalny l. 1/2014
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Filipa Strzelczyka

Czuwaj!
Z rozkazu HO Agaty Królak
pwd. Kamila Smyczek 

Rozkaz l.1/2014

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 3.01.2014

Rozkaz l. 1/2014
Druhny i Druhowie!

1. Nadaję barwy drużyny druhnie Karolinie Bracha.

2. Otwieram próbę na stopień samarytanki tropicielce Natalii Płachcińskiej.

Czuwaj!
Drużynowa
HO Agata Królak
l23 szereg