Rozkaz l.9/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 4.10.2013

Rozkaz l. 9/2013
Druhny i Druhowie!

1. Przyznaję symbol Polski Walczącej na flagę Polski za wybitne zasługi dla drużyny tropicielce Natalii Płachcińskiej.

Czuwaj!
drużynowa Agata Królak

Rozkaz l.8/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 27.09.2013

Rozkaz l. 8/2013
Druhny i Druhowie!

1. Przyznaję symbol Polski Walczącej na chustę następującym druhnom i druhom:
    - Emilii Marek
    - Wiktorii Maliszewskiej
    - Dawidowi Leoniakowi
    - Julii Roszak
    - Filipowi Strzelczykowi
    - Aleksandrze Tchorzewskiej
    - Jakubowi Boruckiemu
    - Dawidowi Bartosikowi 

Czuwaj!
drużynowa Agata Królak

Rozkaz specjalny l.2/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Jarosławiec, 19.08.2013

Rozkaz specjalny l. 2/2013
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Mateusza Andrzejczaka.

Czuwaj!
Z rozkazu druhny Agaty Królak
Phm. Magdalena Bartosiak

Rozkaz specjalny l.3/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Jarosławiec, 21.08.2013

Rozkaz specjalny l. 3/2013
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Julię Roszak i druhnę Emilię Marek.

Czuwaj!
Z rozkazu druhny Agaty Królak
Phm. Magdalena Bartosiak

Rozkaz obozowy l.12/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 26.08.2013

Rozkaz l.12/2013
Druhny i druhowie!

1. Nadaję barwy drużyny druhnie Aleksandrze Tchorzewskiej, druhnie Annie Tomczyńskiej, druhnie Patrycji Wróblewskiej i druhowi Mateuszowi Małachowskiemu.

2. Najlepszym renesansowym rodem mianuję ród Pecoras.

3. Ludźmi Renesansu mianuję:
     -druha Mateusza Małachowskiego
     -druha Dariusza Dejnakowskiego
     -druha Dawida Bartosika
     -druhnę Annę Tomczyńską 

4. Zaliczam bieg harcerski druhnom i druhom:
- Natalii Płachcińskiej
- Julii Roszak
- Aleksandrze Tchorzewskiej
- Krzysztofowi Stręglowi
- Patrycji Wróblewskiej
- Dariuszowi Dejnakowskiemu
- Emilii Marek
- Annie Tomczyńskiej
- Mateuszowi Andrzejczakowi
- Wiktorii Maliszewskiej

5. Dopuszczam do poprawy biegu z:
- WOSu: druhnę Klaudię Borucką
- łączności: druhnę Agnieszkę Terenowicz, druha Damiana Milczarka i druha Wiktora Stachurę
- historii: 
druhnę Agnieszkę Terenowicz, druha Damiana Milczarka i druha Wiktora Stachurę.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg