Rozkaz l. 6/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 19.12.2015

Rozkaz l. 6/2015
Druhny i Druhowie!

1.1.  Zwalniam z funkcji zastępowej zastępu Zielone Płomyki ochotniczkę Julię Roszak.

1.2. Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu Szeregowcy druha Mateusza Andrzejczaka. 

2.1. Nadaję nazwę zastępu Gwardia Krzymila zastępowi nr 1.

2.2. Nadaję nazwę zastępu Wataha zastępowi nr 2. 

2.3. Nadaję nazwę zastępu Strażniczki Płonących Serc zastępowi nr 3.

3.1. Mianuję druhnę Julię Karp zastępową zastępu Strażniczki Płonących serc.

3.2. Mianuję druhnę Magdalenę Szymajdę podzastępową zastępu Strażniczki Płonących serc. 

3.3. Mianuję druha Jakuba Kacprowicza zastępowym zastępu Wataha.

3.4. Mianuję druha Emila Nowańskiego zastępowym zastępu Gwardia Krzymila.  

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HR
 

Rozkaz l.5/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 13.11.2015

Rozkaz l. 5/2015
Druhny i Druhowie!

1. Powołuję i zatwierdzam skład zastępu 1:
Emil Nowański 
Krzysztof Stręgiel 
Mateusz Petryniak
Daniel Krawczyk 
Kacper Chmielowicz 
Jakub Chmielowicz 

2. Powołuję i zatwierdzam skład zastępu 2:
Jakub Kacprowicz 
Bartek Błaziński 
Kacper Łosicki 
Jakub Auguścik 
Cyprian Izydorczyk 
Miłosz Łosicki

3. Powołuję i zatwierdzam skład zastępu 3:
Julia Karp  
Magdalena Szymajda  
Karolina Płachcińska  
Wiktoria Kowalczyk  
Natalka Chojnacka
Joanna Juga
Wiktoria Tomasik 

4. Powołuję i zatwierdzam skład zastępu 4:
Zuzanna Brożyńska 
Martyna Mucha
Aleksandra Stępnik 
Martynka Pawlikowska 
Wiktoria Stokfisz 
Zuzanna Roszak
Sandra Kwaśniewska  
Eliza Kwaśniewska

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HO

Rozkaz specjalny l.6/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 27.09.2015

Rozkaz specjalny l. 6/2015
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Wiktorię Tomasik.

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HO

Rozkaz specjalny l.7/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 28.11.2015

Rozkaz specjalny l. 7/2015
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Martynę Pawlikowską.

2. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Wiktorię Stokfisz.

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HR

Rozkaz l.4/2015

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 27.09.2015

Rozkaz l. 4/2015
Druhny i Druhowie!

1. Zwalniam z funkcji przybocznej druhnę Aleksandrę Tchorzewską. Dziękuję za współpracę i życzę powodzenia w przyszłym życiu oraz na maturze.

2. Zamykam próbę i przyznaję stopień ochotniczki druhnie Julii Roszak.

3. Przedstawiam wyniki gry szaroszeregowej:
- zastęp Emila- 16 pkt
- zastęp Wiktorii K.- 18 pkt
- zastęp Wiktorii M.- 21,5 pkt

4. Przyznaję symbol Polski Walczącej na chustę drużyny następującym druhnom i druhom:
- Agnieszce Terenowicz
- Damianowi Mucha
- Martynie Mucha
- Zuzannie Roszak
- Wiktorii Tomasik
- Emilowi Nowańskiemu

5. Nadaję barwy drużyny druhowi Jakubowi Auguścikowi.

Czuwaj!
pwd. Agata Królak HO
l23 szereg