Rozkaz obozowy l.11/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 25.08.2013

Rozkaz l.11/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Msza Święta
Po południu- Bieg harcerski
Wieczór- Ognisko

2. Służbę w dniu 25.08 pełni zastęp Spaghetti.

3. Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnie Wiktorii Maliszewskiej.

4. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Dawidowi Bartosikowi.

5. Ogłaszam trzydniową żałobę w 12 Łódzkiej Drużynie Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

Rozkaz obozowy l.10/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 23.08.2013

Rozkaz l.10/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Zajęcia z pejzażu z Giorgione
Po południu- Spaghetti- włoska kuchnia polowa
Wieczór- O obrotach sfer niebieskich

2. Służbę w dniu 23.08 pełni zastęp Szlachta.

3. Zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień tropicielki druhnie Natalii Płachcińskiej.

4. Przyznaję sprawność Strażnika ognia druhnie Julii Roszak, druhowi Dawidowi Bartosikowi, druhowi Bartoszowi Starzyńskiemu i druhowi Marcelowi Klimkowi.

5. Mianuję na proporcową zastępu Ripmaw druhnę Emilię Marek. 

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

Rozkaz obozowy l.8/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 21.08.2013

Rozkaz l.8/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Zajęcia z musztry
Po południu- Gildie renesansowe
Wieczór- W pogoni za asasynem

2. Służbę w dniu 21.08 pełni zastęp Pecoras.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

Rozkaz obozowy l. 9/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 22.08.2013

Rozkaz l.9/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- Jak ten świat wygląda?
Po południu- Samarytanka z da Vinci
Wieczór- Opowieści Kolumba

2. Służbę w dniu 22.08 pełni zastęp Pronto.

3. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhowi Mateuszowi Andrzejczakowi.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

Rozkaz obozowy l.7/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 19.08.2013

Rozkaz l.7/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- 
Po południu- Podchody
Wieczór- Świeczowisko

2. Służbę w dniu 17.08 pełni zastęp Pronto.

3. Mianuję zastępowym zastępowu F.A.M.O.U.S. druha Dariusza Dejnakowskiego.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

l23 szereg