Rozkaz obozowy l.1/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant podobozu 12 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Konarskiego

 Jarosławiec, 10.08.2013

Rozkaz l.1/2013
Druhny i druhowie!

1. Podaję do wiadomości następujący plan dnia:
Rano- zajęcia nad morzem
Po południu- Herby rodowe- the making of
Wieczór- Gra o tron

2. Otwieram próbę na sprawność Szarej Lilijki druhnie Natalii Płachcińskiej.

Czuwaj!

HO Andrzej Halicki 

Rozkaz l.7/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 29.06.2013

Rozkaz l. 7/2013
Druhny i Druhowie!

1. Zwalniam z pełnienia funkcji przybocznego 12ŁDH młodzika Wojciecha Stanisza. Dziękuję mu za całą pracę i życzę powodzenia na dalszej drodze.

2. Mianuję na funkcję przybocznego 12ŁDH odkrywcę Krzysztofa Bobel.

3. Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnie Julii Roszak.

4. Podaję wyniki Współzawodnictwa Zastępów 12ŁDH:
    III miejsce- Konspekt- 159 punktów
    II miejsce- F.A.M.O.U.S.- 243 punkty
    I miejsce- Ripmaw- 269,5 punktów

5. Nadaję tytuł najbardziej 'harcerskiego' harcerza roku harcerskiego 2012/13 druhowi Mateuszowi Andrzejczakowi.

Czuwaj!
drużynowa Agata Królak

Rozkaz specjalny l.1/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Cadier-en-Keer, 20.05.2013

Rozkaz specjalny l. 1/2013
Druhny i Druhowie!

1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druha Tytusa Zasińskiego.

Czuwaj!
Z rozkazu druhny Agaty Królak
Pwd. Aleksandra Wietecha

Rozkaz l.6/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 7.06.2013

Rozkaz l. 6/2013
Druhny i Druhowie!

1. Nadaję barwy drużyny odkrywcy Krzysztofowi Bobel.

Czuwaj!
drużynowa Agata Królak

Rozkaz l.5/2013

Drukuj

Związek Harcerstwa Polskiego
12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, 26.04.2013

Rozkaz l. 5/2013
Druhny i Druhowie!

1. Przyznaję sprawność Igiełki* druhnie Klaudii Boruckiej za uszycie proporca zastępu.

2. Otwieram próbę na stopień tropicielki druhnie Klaudii Boruckiej.

Czuwaj!
drużynowa Agata Królak
l23 szereg