Samarytanka

Drukuj

SAMARYTANKA:

 http://169.zhr.pl/techniki/samarytanka/samarytanka.htm

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          wie co zrobić w wypadku: zdarcia skóry, krwotoku z nosa, użądlenia, zachłyśnięcia i stłuczenia.

-          zna stopnie oparzeń i odmrożeń i wie co zrobić w każdym z przypadków

-          zna system 1%

-          zna numery alarmowe

-          umie złożyć meldunek na pogotowiu

-          potrafi opatrzyć ranę

-          zna prawidłowa temperaturę człowieka i umie ją zmierzyć

-          zna prawa i obowiązki ratownika

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          zna skład apteczki i wie jak stosować dane leki

-          wie czym się różnią zwichnięcia, skręcenia i złamania i potrafi je opatrzyć

-          wie co zrobić w wypadku ciała obcego w oku

-          wie jak się poprawnie bandażuje

-          Wie co zrobić w wypadku udaru słonecznego i omdlenia

-          Potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową

-          Potrafi ocenić czynności życiowe (tętno i oddech)

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          zna pozycje boczną ustaloną, przeciw-wstrząsową itd.

-          Wie co zrobić w przypadku utraty przytomności

-          Umie zastosować różne metody przenoszenia poszkodowanych

-          Potrafi odpowiednio postąpić w przypadku krwotoku

-          Wie co zrobić w wypadku zatrucia pokarmowego

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          wie jak postępować w wypadku zbiorowego

-          wie co zrobić w wypadku hipotermii

-          potrafi udzielić pierwszej pomocy

WOS

Drukuj

WOS:

 

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          Zna imię i nazwisko obecnego prezydenta i premiera

-          Wie jaki ustrój polityczny panuje w Polsce

-          Zna symbole państwowe: flagę, godło, hymn

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          Potrafi wymienić izby polskiego parlamentu

-          Potrafi wymienić trzy najważniejsze międzynarodowe organizacje, do których należy Polska

-          Zna nazwy krajów graniczących z Polską

-          Wie kto i kiedy napisał Polski hymn narodowy

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          Wie ile trwa kadencja prezydenta i parlamentu

-          Potrafi wymienić partie polityczne obecne w Sejmie.

-          Wie która partia obecnie sprawuje władzę

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          Zna imiona i nazwiska marszałków Sejmu i Senatu oraz wicepremiera

-          Zna założenia ideologiczne każdej partii Sejmowej

-          Potrafi wymienić imiona i nazwiska liderów partii politycznych obecnych w Sejmie

Musztra

Drukuj

MUSZTRA:

http://zhp-siem.eu.org/musztra.html

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          zna podstawowe zwroty (w prawo, w lewo, w tył)

-          potrafi poprawnie salutować

-          potrafi się zameldować

-          potrafi wykonać komendę wróć i w tył rozejść się

-          potrafi poprawnie odliczać

-          wie jak zachować się wobec sztandaru

-          potrafi Hymn

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          potrafi tworzyć dwuszereg

-          wie jakie są obowiązki wartownika

-          umie wykonać komendę stój, od czoła, skautowym, drużyna

-          potrafi wykonać komendę „druhna...”

3.PIONIERKA/ODKRYWCA:

-          potrafi tworzyć czwórki

-          potrafi poprowadzić kolumnę

-          zna przepisy poruszania się kolumny

-          potrafi wykonać komendy w tył na prawo, w tył na lewo

-          wie czemu proporzec zawsze stoi z przodu

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          potrafi poprowadzić apel

Terenka

Drukuj

TERENOZNAWSTWO:

http://www.mokotow.zhr.pl/et/vh/terenoznawstwo.htm#azymut

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          potrafi posługiwać się kompasem

-          zna podstawowe znaki patrolowe

-          umie wyznaczyć północ za pomocą zegarka

-          wie czym różni się kompas od busoli

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          potrafi wyznaczyć północ za pomocą gwiazdy polarnej

-          umie zorientować mapę i wyznaczyć azymut

-          zna i umie stosować skalę

-          umie szacować odległość w terenie

-          zna oznakowanie szlaków i wie jak się po nich poruszać

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          umie wyznaczyć północ bez kompasu

-          zna podstawowe znaki topograficzne

-          umie prowadzić grupę wg mapy.

-          umie wyznaczyć wysokość drzewa i szerokość rzeki

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          potrafi stworzyć szkic terenu z marszu

-          zna różnice między planem a mapą topograficzną, turystyczną i samochodową

Łączność

Drukuj

ŁĄCZNOŚĆ:

http://harcbook.info/index.php/lacznosc.html

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          zna i umie stosować przynajmniej 3 szyfry typu GA-DE-RY-PO-LU-KI

-          zna i umie stosować szyfr szufladkowy

-          Zna sygnał S.O.S w alfabecie Morse’a

-          Zna numer telefonu do członka rodziny

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA:

-          zna i umie stosować co najmniej 4 szyfry typu GA-DE-RY-PO-LU-KI

-          zna zasady działania alfabetu Morse’a

-          umie znaleźć potrzebne informacje w internecie

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          zna i umie stosować co najmniej 4 szyfry typu GA-DE-RY-PO-LU-KI i potrafi wymyślić własny

-          zna i umie stosować szyfry ułamkowe

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          wie jak się powinno nadawać latarką

-          potrafi skonfigurować komputer, telefon, lub inne urządzenie do komunikacji

Więcej artykułów…

  1. SiS
  2. Historia
  3. Pionierka
l23 szereg