SiS

Drukuj

STRUKTURA I SYMBOLIKA:

Struktura w Internecie: 
http://ognistykrag-techniki.blog.onet.pl/STRUKTURA-ZHP,2,ID193597553,n
Symbolika w Internecie: http://www.208.pl/skrypty/symbpip.htm 

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK

-          zna symbolikę krzyża i lilijki

-          zna symbolikę drużyny (skąd numer nazwa barwy oraz zna jej wiek) oraz jej historię

-           zna imię, nazwisko oraz stopień drużynowego

-          potrafi wymienić stopnie harcerskie i instruktorskie

-          zna oznaczenia funkcji na mundurze do szczepowego włącznie oraz suwaki

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          zna pełną nazwę szczepu do którego należy

-          zna symbolikę WOSM-u i WAGGGS-u

-          zna oznaczenia funkcji

-          wie dlaczego harcerze noszą podwinięte rękawy u munduru oraz jakie znaczenie ma chusta

-          wie jak się nazywa komendant hufca

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          zna oznaczenia komisji rewizyjnej oraz sądu harcerskiego

-          wie jak się nazywa komendant chorągwi

-          wie kto sprawuje najwyższą władzę w ZHP

-          zna cele ZHP

-          zna symbolikę munduru

-          zna adres hufca,.

-          Wie jakie organizację działają poza ZHP

-          Wie, jaki wizerunek kreuje ZHP

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          wie jakie są znaki służb i czemu służą

-          wie jak się nazywają władze GK.

-          zna adres chorągwi

-          Wie gdzie znajduje się siedziba GK

Historia

Drukuj

 

HISTORIA:

http://www.czuwaj.pl/art_glowny/czuwaj-historia.pdf

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK:

-          wie kiedy i gdzie powstał skauting

-          wie kto był założycielem skautingu

-          wie kiedy powstało harcerstwo i kto był jego założycielem

-          wie co to były Szare Szeregi i czym się wsławiły

-          wie kto jest i kim był bohater drużyny/szczepu

-          zna datę powstania własnej drużyny

-          wie kto jest bohaterem hufca/chorągwi

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA

-          wie kim był Robert Baden Powell

-          wie jaka była idea powstania skautingu

-          wie co zawierał pierwszy numer „skauta”

-          wie z jakich powodów i kiedy powstały Sz. Sz.

-          wie jakie akcje przeprowadziły Sz.Sz.

-          wie jakie były grupy wiekowe w Sz.Sz.

-          wie jakich naczelników miały Sz.Sz.

-          wie jakie były główne założenia Małego Sabotażu i Wielkiej Dywersji

3.PIONIERKA/ODKRYWCA

-          wie kiedy wybuchły Wojny Światowe i jakie miały one skutki dla Polski

-          ma skojarzenia z nazwą Mafeking

-          wie jakie było znaczenie zlotu w  Birmingham dla harcerstwa

-          Wie czym zajmował się Mały Sabotaż i Wielka Dywersja

-          Potrafi opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim

-          Wie co to była akcja Biała Róża i potrafi o niej powiedzieć kilka słów

-          Wie jak nazywała się główna organizacja harcerska po II wojnie światowej

-          Wie jakie organizacje harcerskie istnieją obecnie

4.SAMARYTANKA/ĆWIK

-          umie powiązać fakty historyczne. Zna ciągi przyczynowo skutkowe

-          potrafi zanalizować wydarzenia

-          ma własne zdanie na temat wydarzeń historycznych

-          Wie kiedy i w jakich okolicznościach harcerstwo powróciło do światowych struktur skautowych

Pionierka

Drukuj

PIONIERKA:

http://www.zhp.org/kresy/Szkolenie/Pionierka/tabid/211/language/en-US/Default.aspx

1.OCHOTNICZKA/MŁODZIK:

-          zna i umie ustawić co najmniej 2 typy ognisk

-          wie jak układać ognisko, umie je rozpalić, zna zasady bezpiecznego rozpalania ogniska

-          wie co jest potrzebne na biwak, rajd, obóz w zależności od pogody

-          potrafi rolować koc

-          wie jak posługiwać się podstawowymi narzędziami pionierskimi

-          zna przynajmniej 4 typy węzłów:: ratowniczy, ósemka, kokardka, pętelka i ich zastosowania

-          przy pomocy kolegów potrafi rozstawić namiot

2.TROPICIELKA/WYWIADOWCA:

-          zna i umie ustawić co najmniej 3 typy ognisk

-          umie ustawić przynajmniej 2 rodzaje kuchni polowych i coś na nich ugotować

-          zna przynajmniej 6 typów węzłów: ratowniczy, ósemka, kokardka, pętelka, podwójna ósemka, płaski i ich zastosowania

-          wie gdzie rozpalać ognisko i jak przygotować pod nie grunt

-          potrafi samodzielnie rozstawić mały namiot  (np. skaut)  i odpowiednio go zabezpieczyć

3.PIONIERKA/ODKRYWCA:

-     zna i umie rozstawić co najmniej 4 typy ognisk

-          umie ustawić przynajmniej 3 rodzaje kuchni polowych i coś na nich ugotować

-          zna przynajmniej 8 typów węzłów i ich zastosowania: w/w i szubienica, krawat.

-          Przy pomocy kolegów potrafi zbudować szałas

4.SAMARYTANKA/ĆWIK:

-          zna i umie ustawić co najmniej 5 typów ognisk

-          umie zbudować samodzielnie szałas

-          zna min. 10 typów węzłów: w/w i dwa dowolne

-          potrafi pokierować rozstawianiem obozu

l23 szereg