Okrzyk                        

Przewodnik, Harcerka Orla Magdalena Obłąk (Okrzyk) DRUŻYNOWA

Data urodzenia: 19.10.1991 r.

Jak to się zaczęło:
Zostałam zaproszona na zbiórkę gromady zuchowej przez przyjaciółkę w pierwszej klasie SP, zmieniałam drużyny, a nawet hufiec. W końcu trafiłam do 12stki prowadzonej przez Anię Książek (której zuchem kiedys byłam), zostałam zastępowa, przyboczna, a w marcu 2008 drużynowa. Przy okazji poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi i przeżyłam swoje najważniejsze wspomnienie - zlot skautów z całego wiata na 100 lecie skautingu czyli z Jamboree w Anglii w 2007r.

Ukończone kursy:
Drużynowych Harcerskich 2007, Przewodnikowski 2008 i 2009, Kadr Obozów 2008, Wychowawców Kolonijnych 2010

Prywatnie: studiuję psychologię, spotykam się z paczką znajomych z liceum i z drużyny wędrowniczej z którymi często podróżujemy; uwielbiam kakao, które pomaga mi zachować optymizm; na co dzień zajmuję się realizacja marzeń i rozsiewaniem optymizmu :) ; szanuję ludzi ze zdrowym podejsciem do życia połaczonym z poczuciem humoru :)

Wyzwania: wyjazd patrolu na Jamboree 2011 do Szwecji, sprytne prowadzenie drużyny, kreatywne podejście do życia, zostać PR managerem, zdobycie tytułu instruktora snowboardowego, patentu żeglarza, czytać jedną książkę w tygodniu (od czasu do czasu po ang), niespóźnianie się, bycie konsekwentną, odpowiedzialną, motywowanie siebie i innych oraz zachowanie równowagi i optymizmu w naszym szybkim świecie :)

 

Kontakt:
tel.: 602-873-414
gg: 40 43 639 

       asiagapa                   

Samarytanka Joanna Gapińska (Gapa) PRZYBOCZNA

Data urodzenia: 26.01.1994r.

Jak to się zaczęło:
Po bardzo długiej namowie przyjaciół przyszłam na zbiórkę we wrześniu 2005r. I od tej pory cały czas jestem. Niedługo po wstąpieniu do drużyny zostałam mianowana na funkcję podzastępowej, po roku zastępowej, a od marca 2008 jestem przybocznąj. ;) Czasami pokazuję się z 13 GZ. Na swoim koncie mam wiele biwaków, rajdów oraz 4 obozy, w tym wspaniały i niezapomniany KanderJam w Szwajcarii z okazji obchodów 100-lecia skautingu.

Ukończone kursy:
Zastępowych 2007, Przybocznych 2008, Kadr Obozów 2009

Prywatnie: Najtrudniej jest pisać o sobie ;)
uczennica 1. klasy w I LO; wolne weekendy często spędzam  w górach, daleko od codzienno�i i cywilizacji; moje pasje to przede wszystkim podróżowanie i fotografia; każdš wolnš chwilę staram się po�ięcać przyjaciołom, bez których nie dałabym rady :)
 
Wyzwania: Skończyć Medycynę, przej� Orlš Perć, podjšć naukę języka hiszpańskiego, wzišć udział w Jamboree 2011 w Szwecji, nauczyć się grać na gitarze i robić zdjęcia, zdobyć patent żeglarza jachtowego, zaliczyć First'a, a kiedy�mieć domek w górach... ;)

Kontakt:
e-mail:
asiagapa@gmail.com
tel.: 504-199-560
gg: 611 38 73


 daniel                                                                          

Odkrywca Daniel Pyrzanowski: PRZYBOCZNY

Data urodzenia: 06.05.1994r.

Jak to się zaczęło: W 2002 roku poszedłem na zbiórkę zuchową 12GZ(po zasięgnięcu pozytywnej opinii Andrzeja H.) 
i zostałem w Dwunastce.


Ukończone kursy:
Zastępowych 2008, Drużynowych Harcerskich 2010, Kadr Obozów 2010, Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy PCK

Prywatnie: Jestem uczniem I LO w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Często jeżdżę na rowerze i biegam. Swojš przyszło�ć wišżę z medycynš, jestem też miło�nikiem dobrej literatury pięknej, literatury faktu i poezji.
 
Wyzwania: Żadnych, bo wszystko to plany.

Kontakt:
e-mail:
dragomir-12@o2.pl
tel.: 728-943-458
gg: 101 735 73


filip                          

 

Ćwik Przemysław Filip Naumienko PRZYBOCZNY

Data urodzenia:
14.09.1991r.

Jak to się zaczęło: W roku 2000, a może nawet 1999, kiedy to mama przyprowadziła małego Filipka na zbiórkę 17 GZ "Iskierki Swarożyca". W �iat zuchowej zabawy, małego Filipka, wprowadziła druhna Ola, ale nie była to zwykła druhna, była to osoba, którš po dzi�dzień z wielkim i szczerym u�iechem wspomina Filipek wraz ze swoimi Filipkowymi Rodzicami.

Mały zuszek był jeszcze kilka razy na zbiórce i wyruszył w drogę, fascynujšcš podróż pocišgiem przepełnionym rado�iš jadšcych tam rówie�ików; trafiajšc do niezapomnianej po dzi�dzień indiańskiej wioski w odległym i niedostępnym nadmorskim Jarosławcu. Był to tak wspaniały czas, że zuszek nawet nie zdawał sobie sprawy jak ważna jest to dla niego chwila - trzytygodniowa chwila, która powraca przed oczami w momentach zadumy czy w chwilach spędzonych z poznanymi już wtedy przyjaciółmi, odciskajšc się piętnem - ważnym i twórczym piętnem kolejnych dziewięciu lat w ZHP, sze�iu obozów i licznych wyjazdów z niezapomnianymi nigdy lud�i.

Ukończone kursy: Zastępowych 2006, Drużynowych Harcerskich 2007

Prywatnie: Poza ZHP mam wiele planów, marzeń i zainteresowań. Najważniejszym jednak dla mnie jest strzelectwo sportowe wraz z ciężarem treningów szkoleń i wyjazdów.
 
Wyzwania:
 olimpijskie złoto

Kontakt:
e-mail:
filipnaum@gmail.com
tel.: 725-543-050
gg: 779 66 39
 

 


wafelRobert Juzala (WAFEL) PRZYBOCZNY                   


Data urodzenia: 05.06.1991r.

Jak to się zaczęło: Byłem Zuchem... pół roku. Potem byłem harcerzem przez pół roku u Promienistych. Potem chodziłem do szkoły muzycznej i z harcerstwem nie miałem nic wspólnego. Dopiero będąc w liceum poznałem pewne dwie (niezależne) osoby, dzięki którym zacząłem na nowo nazywać siebie harcerzem.

Prywatnie"Jestem tylko prostym człowiekiem."

Wyzwania: Nigdy nie tracić marzeń.

Kontakt:
tel.: 692-653-263 
gg: 358 25 65
 
  

                                                                  
   
                                                     yogi     
                                                          

Odkrywca Andrzej Halicki ZASTĘPOWY starszoharcerski

Data urodzenia: 09.03.1994r.

Jak to się zaczęło: Był to pamiętny rok 2001. Bardzo się opierałem, ale matula i tak wysłała mnie na zbiórkę zuchowš. I tak już zostało.

Ukończone kursy: Drużynowych Wędrowniczych 2010

Prywatnie: Nic.
 
Wyzwania: zespół wszech czasów

Kontakt:
e-mail:
halicki.andrzej@gmail.com
tel.: 696-590-122
gg: 627 88 34


Kowlak       

Harcmistrz Piotr Kowalski (Kowlak) SZCZEPOWY, PRZEWODNICZĽCY KRH

Data urodzenia: 19.08.1978r.

Jak to się zaczęło:
Przyszedłem na zbiórkę gromady zuchowej Janosik, gdy większo�i z czytelników tej strony nawet nie było na �iecie. Odkšd dostałem czerwonoczarnš chustę byłem pewien, że nie zamienię jej na żadnš innš. Na 70-leciu drużyny złożyłem obietnicę zuchowš, a dwa lata pó�iej Przyrzeczenie Harcerskie.

Ukończone kursy:
Drużynowych, Kadry Kształcšcej

Prywatnie: Pracuje w Polskim Zwišzku Głuchych i jestem Prezesem Fundacji KSK. Z wykształcenia jestem historykiem , a na co dzień zajmuję się pisaniem wniosków o dotacje i wspieraniem organizacji pozarzšdowych. Lubię robić zdjęcia (ale dopiero się tego uczę), pasjonuje mnie polityka i życie społeczne.

Wyzwania: Nauczyć się robić zdjęcia, skończyć kolejne studia.

Kontakt:
e-mail: 
kowlak@kowlak.pl
gg: 44 47 71

Copyright © 2006-2010 12 ŁDH
Designed by: Renegat BananQ@gmail.com, mod by wafel