Rozkazy drużyny ułożone są od najnowszego do najstarszego z roku 2010, 2009 i 2008.

 

2010

ROZKAZY ZWYKŁE:


Związek Harcerstwa Polskiego

12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Jarosławiec, 18.07.2010

Rozkaz l. 5/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Zaliczam bieg harcerski druhnom i druhom:
Albertowi Markiewiczowi
Szymonowi Halickiemu
Małgorzacie Arendt
Julii Stręgiel
Adzie Przybylskiej
Pawłowi Olczykowi

 

2.       Dopuszczam do poprawy biegu z technik:
- samarytanka

`                              Damian Bednarek
Natalia Płachcińska

-struktura i symbolika
Damian Bednarek
Natalia Płachcińska
Jakub Maciaszczyk

 

3.       Podaje do wiadomości wyniki biegu:

-najlepsze wyniki harcerzy
Małgorzata Arendt – 5,25
Albert Markiewicz – 5,00

Ada Przybylska – 4,63

 

-wyniki patroli

Patrol 3 -  4,33

Patrole 1 i 2 – 4,29

 

4.       Zamykam próby i przyznaję stopnie:

-pionierki

Julii Stręgiel

Małgorzacie Arendt

 

-tropicielki

Adzie Przybylskiej

 

-młodzika

Damianowi Bednarkowi

Zmykam próbę na stopień  wynikiem negatywnym

Jakubowi Maciaszczykowi

 

5.       Otwieram sprawności:

-pływaczki doskonałej

Julii Stręgiel

Adzie Przybylskiej

Małgorzacie Arendt

 

-językoznawcy

Damianowi Bednarkowi

Szymonowi Halickiemu

 

-tłumacza

Julii Stręgiel

Małgorzacie Arendt

 

-młodego pływaka

Natalii Płachcińskiej

 

-fotoamatorki

Natalii Płachcińskiej

 

-plastyczki

Natalii Płachcińskiej

 

-starszej siostry

Natalii Płachcińskiej

 

-grajka

Natalii Płachcińskiej

 

6.       Zamykam próby i przyznaję sprawności:

-pływaczki doskonałej

Julii Stręgiel
Adzie Prybylskiej

Małgorzacie Arendt

 

-krawca, za zszycie piłeczek

Danielowi Pyrzanowskiemu

 

Czuwaj!

Pwd. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 23.06.2010

Rozkaz liczba 4/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwalniam z funkcji zastępowego druha Kamila Pryłukina.

2.       Mianuję na funkcji podzastępowego zastępu TEGES druha Kubę Maciaszczyka. Przypominam, że drugim podzastępowym jest Damian Bednarek.

3.       Przyznaję barwy drużyny druhnom i druhom

4.       Łączę zastępy TEGES i ten TEGES oraz powierzam pieczę nad jedynym zastępem męskim druhowi Kamilowi Maciaszczykowi oraz jego podzastepowym.

 

Czuwaj!

Przewodniczka Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 21.04.2010

Rozkaz liczba 3/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Przyznaję barwy drużyny druhowi Robertowi Juzala.

 

Czuwaj!

Przewodniczka Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. .2010

Rozkaz liczba 2/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Przyznaję barwy drużyny druhnom i druhom:  Kamili Zawiślak, Filipowi Naumienko.

 

2.       Mianowania:

2.1.  Mianuję na funkcji zastępowego zastępu III ten T.E.G.E.S. druha Kamila Pryłukina

2.2.  Mianuję na funkcji przybocznego druha Filipa Naumianko

 

Czuwaj!

HO Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 13.01.2010

Rozkaz liczba 1/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia:

1.1.  Zwalniam z funkcji gospodarza drużyny druhów Kubę Maciaszczyka i Kamila Pryłukina

1.2.  Zwalniam z funkcji zastępowego druha Sebastiana Olczyka

1.3.  Zwalniam z funkcji członka kapituły sis druha Sebastiana Olczyka

 

Dziękuję im za dobrze pełnione funkcje i życzę powodzenia na nowych funkcjach.

 

2.       Przyznaję barwy drużyny druhnie Karolinie Błazińskiej

 

3.       Na wzniosek kapituły sis zamykam sprawność przyjaciela zwierząt druhnom i druhom Karolinie Błazińskiej, Adzie Przybylskiej, Agnieszce Zakrzewskiej, Natalii Płachcińskiej, Kamili Zawiślak, Karolinie Baranowskiej.

 

Czuwaj!

HO Magdalena Obłąk

 

ROZKAZY SPECJALNE:


Związek Harcerstwa Polskiego.

12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Jarosławiec, 18.07.2010

Rozkaz specjalny l. 3/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Szymona Halickiego.

 

Czuwaj!

Pwd. Magdalena Obłąk


Związek Harcerstwa Polskiego

12 ŁDH im. Stanisława Konarskiego

Jarosławiec, 16.07.2010

Rozkaz specjalny l. 2/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhnę Natalię Płachcińską.

 

Czuwaj!

Pwd. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 11 V 2010

Rozkaz specjalny l. 1/2010

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Roberta Juzala.

 

Czuwaj!

pwd Magdalena Obłąk

 

2009

ROZKAZY ZWYKŁE:                                      


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 21.12.2009

Rozkaz l. 15/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia:

1.1.  Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu III ten T.E.G.E.S. druha Andrzeja Halickiego

1.2.  Zwalniam z funkcji apteczkarki drużyny druhnę Adę Przybylską

 

Dziękuję im za dobrze pełnione funkcje i życzę powodzenia na nowych funkcjach.

 

2.       Mianowania:

2.1.  Mianuję na funkcji zastępowego zastępu ten T.E.G.E.S. druha Sebastiana Olczyka

2.2.  Mianuję na funkcji podzastępowego zastępu T.E.G.E.S. druha Damiana Bednarka

2.3.  Mianuję na funkcji apteczkarki druha Jakuba Maciaszczyka

2.4.  Mianuję na funkcji młodszego kwatermistrza druha Kamila Pryłukina

 

3.       Powołuję Kapitułę Stopni i Sprawności 12 ŁDH w składzie: Daniel Pyrzanowski, Kamil Maciaszczyk, Ada Przybylska, Agnieszka Zakrzewska, Sebastian Olczyk, Małgorzata Arendt.

 

4.       Przyznaję następujące sprawności druhnom i druhom:

Gospodarza dh Kubie Maciaszczykowi i Kamilowi Pryłukinowi za sprawowanie funkcji gospodarza w roku harcerskim 2008/2009

 

5.       Na wniosek Kapituły Stopni i Sprawności otwieram sprawności:

·         Przyjaciel Zwierząt dh Kamilowi Pryłukinowi

·         Kosmetyczka dh Karolinie Błazińskiej

·         Pomocna Dłoń dh Kamilowi Pryłukinowi i dh Karolinie Błazińskiej

·         Kronikarz dh Danielowi Pyrzanowskiemu

6.       Na wniosek Kapituły Stopni i Sprawności zamykam sprawności:

·         Cyklisty druhowi Kamilowi Maciaszczykowi

 

Czuwaj!

HO Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 18.11.2009

Rozkaz liczba 14/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwalniam z funkcji kwatermistrza drużyny druha Daniela Pyrzanowskiego.

 

Dziękuję za dobrze pełnione funkcje i życzę powodzenia na nowych funkcjach.

 

2.       Mianuję na funkcji kwatermistrza drużyny druha Kamila Maciaszczyka

3.       Zamykam próbę na stopień odkrywcy druhowi Danielowi Pyrzanowskiemu

4.       Zamykam zadanie zespołowe „akcja znicz” druhnom i druhom Ada, Agnieszka, Karolina Błazińska, Karolina Baranowska, Sebastian, Kamil P., Kamil Maciaszczyk, Mateusz Modranka, Julia, Gosia, Kamili Zawiślak.

5.       Zamykam projekt :

·         „III Europejski Festiwal Sztuki Osób Niesłyszących” druhnom i druhom: Andrzejowi Halickiemu, Danielowi Pyrzanowskiemu, Aleksandrze Kusiak, Katarzynie Małeckiej, Mateuszowi Pyrzanowskiemu, Urszuli Arendt.

·         „Akcja znicz” druhnom i druhom Andrzejowi Halickiemu, Danielowi Pyrzanowskiemu, Mateuszowi Pyrzanowskiego oraz Julii Stręgiel

·         „Kadrówka” druhnom i druhom dh Andrzejowi Halickiemu, Danielowi Pyrzanowskiemu, Mateuszowi Pyrzanowskiemu, druhnom Urszuli Arendt, Aleksandrze Kusiak i Katarzynie Małeckiej.

 

6.       Rozwiązuję zastęp wędrowniczy Czarne Owce.

 

Członkom życzę powodzenia w podjętych działaniach oraz na maturze.

 

7.       Przyznaję sprawność Komputerowca druhowi Andrzejowi Halickiemu za stworzenie filmów na święto chorągwi.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 22.09.2009

Rozkaz liczba 13/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Mianowania:

1.1.  Mianuję na funkcji przybocznego druha Daniela Pyrzanowskiego.

1.2.  Mianuję na funkcję kronikarki druhnę Małgorzątę Arendt.

 

2.       Otwieram sprawność kronikarza druhowi Jakubowi Kołuda.

 

3.       Przyznaję barwy drużyny druhnom i druhom:

Natalii Płachcińskiej, Łukaszowi Rakowi oraz Piotrkowi Bielickiemu.

 

4.       Zaliczam grę szaroszeregową i przyznaję chustę z Petką druhnom i druhom:

Natalii Płachcińskiej, Małgorzacie Arndt, Juli Stręgiel, Kubie Maciaszczykowi, Kubie Kołuda, Mateuszowi Modrance, Łukaszowi Rakowi, Piotrkowi Bielickiemu.

5.       Otwieram projekt starszo harcerski „Kadrówka” dh Andrzejowi Halickiemu, Danielowi Pyrzanowskiemu, Mateuszowi Pyrzanowskiemu, druhnom Urszuli Arendt, Aleksandrze Kusiak i Katarzynie Małeckiej.

6.       Otwieram zadanie zespołowe „akcja znicz” druhnom i druhom

 

7.       Otwieram projekt „akcja znicz” druhnom i druhom

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S Konarskiego

Łódź, dn. 16.09.2009

Rozkaz liczba 12/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia:

1.1.  Zwalniam z funkcji podzastępowej zastępu II ŁOŚ druhnę Darię Bednarek

1.2.  Zwalniam z funkcji młodszego kwatermistrza druha Kamila Maciaszczyka.

1.3.  Zwalniam z funkcji młodszego bibliotekarza druha Mateusza Modrankę.

 

2.       Mianowania:

2.1.   Mianuję na funkcji redaktora naczelnego gazetki drużyny druha Andrzeja Halickiego.

 

3.       Powołuję redakcję gazetki w składzie:

·         kalendarium- Adrianna Przybylska

·         od kronikarki- Małgorzata Arendt

 

4.       Przyznaję następujące sprawności majsterkowicza dh Kamilowi Maciaszczykowi za sprawowanie funkcji młodszego kwatermistrza i zamiłowanie do prac pionierskich

 

5.       Otwieram projekt starszo harcerski „III Europejski Festiwal Sztuki Osób Niesłyszących” dh Andrzejowi Halickiemu, Danielowi Pyrzanowskiemu, Mateuszowi Pyrzanowskiemu, druhnom Urszuli Arendt, Aleksandrze Kusiak i Katarzynie Małeckiej.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 20 VIII 2009

Rozkaz liczba 11/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zamykam następujące sprawności druhnom i druhom:

·         Sanitariuszka

Małgorzacie Arendt

Darii Bednarek

·         Ratowniczka

Dorocie Taubwurcel

Urszuli Arendt

·         Pocztowiec

 Dorocie Taubwurcel

Aleksandrze Kusiak

Małgorzacie Arendt

Kamilowi Maciaszczykowi

Damianowi Bednarkowi

·         Pocztylion

Joannie Gapińskiej

·         Muzyczka

Urszuli Arendt

·         Plastyk

Kamilowi Maciaszczykowi

·         Dekoratorka

Dorocie Taubwurcel

·         Znawca musztry

Kubie Kołuda

Kamilowi Maciaszczykowi

Damianowi Bednarkowi

·         Mistrzyni musztry

Dorocie Taubwurcel

·         Piłkarz

Kubie Kołuda

·         Znawca obrzędów i zwyczajów drużyny

Pawłowi Olczykowi

·         Ognik

Kubie Kołuda

·         Pływaczka doskonała

Dorocie Taubwurcel

 

2.       Otwieram sprawność cyklisty druhowi Kamilowi Maciaszczykowi i druhowi Kubie Kołuda

 

3.       Zamykam próbę na stopień i przyznaję następujące stopnie druhnom i druhom:

 

·         Ochotniczka dh Agnieszka Zakrzewska

·         Młodzik dh Kuba Kołuda i Kamil Maciaszczyk

 

4.       Otwieram próby na stopnie druhnom i druhom:

 

·         II             Tropicielki dh Agnieszce Zakrzewskiej

·         II             Wywiadowcy dh Kubie Kołuda i Kamilowi Maciaszczykowi

 

5.       Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa obozowego:

I               ŁOŚ                       

II              TEGES

III             ten TEGES

IV            Dlaczego My?!

 

6.       Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa kadry:

Najlepszym instruktorem w Białym Borze 2009 ogłaszam Zbigniewa Supła.

 

7.       Podaję do wiadomości wyniki spółzawodnictwa w ciągu roku harcerskiego 2008/2009:

I               ŁOŚ                                        98 pkt.

II              Dlaczego My?!                     89 pkt.

III             ten TEGES                             76,5 pkt.

IV            TEGES                                    71,5 pkt.

 

8.       Podaję do wiadomości wyniki plebiscytu ze zbiórki podsumowującej:

 

·         Najaktywniejszy harcerz- Mateusz Pyrzanowski

·         Najsympatyczniejsza harcerka- Julia Stręgiel

·         Mister uśmiechu- Mateusz Modranka

·         Bomba pomysłów- Ola Kusiak

·         Najaktywniejsza harcerska harcersko- Ada Przybylska

·         Cicha woda brzegi rwie- Sebastian Olczyk

·         Nutka drużyny- Ula Arendt

·         Bomba energii- Daria Bednarek

·         Najlepsza zbiórka- wyjście na basen

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 19 VIII 2009

Rozkaz liczba 10/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia

1.1.  Zwalniam z funkcji zastępowej zastępu I Dlaczego My?! dh Aleksandrę Kusiak

1.2.  Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu III TEGES dh Daniela Pyrzanowskiego

 

Dziękuję im za dobrze pełnione funkcje i życzę powodzenia na nowych funkcjach.

 

2.       Mianowania

2.1.  Mianuję na funkcji zastępowej zastępu I Dlaczego My?! dh Adę Przybylską

2.2.  Mianuję na funkcji zastępowego zastępu III TEGES dh Kamila Maciaszczyka

2.3.  Mianuję na funkcji podzastępowej zastępu I Dlaczego My?! Dh Agnieszkę Zakrzewską

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


Hufiec Łódź-Widzew

Komendantka obozu

w Białym Borze

Biały Bór, 18.08.2009

Rozkaz liczba 16/2009

Druhny i druhowie!

 

·         (…) zamykam próbę i przyznaję sprawność pocztyliona i wodzireja druhnie Magdalenie Obłąk.

·         Na wniosek komendanta podobozu udzielam pochwały (…)

Druhnie Joannie Gapińskiej

Druhowi Danielowi Pyrzanowskiemu

Druhowi Andrzejowi Halickiemu

(…)

 

Czuwaj!

Phm. Justyna Rędzikowska


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 13 VIII 2009

Rozkaz liczba 9/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Przyznaję następujące sprawności druhnom i druhom:

 

·         Sanitariuszki dh Adzie Przybylskiejza pełnienia funkcji apteczkarki drużyny

·         Kuchcika dh Aleksandrze Wieczorek za godną wartę w zastępie kuchennym

·         Finansisty dh Joannie Gapińskiej za rozporządzanie finansami druzyny w roku harcerskim 2008/2009

·         Kwatermistrza dh Danielowi Pyrzanowskiemu za obowiązkowe pełnienie funkcji kwatermistrza drużyny w roku harcerskim 2008/2009

·         Planisty dh Andrzejowi Halickiemu za przygotowanie obozu od strony pionierskiej oraz pełnienie funkcji zastępowego zastępu starszoharcerskiego Niepokalani Wojowie

 

2.       Otwieram następujące sprawności druhnom i druhom:

 

·         Młody pływak:

Kamilowi Maciaszczykowi

Pawłowi Olczykowi

Kubie Maciaszczykowi

·         Pływak :

Adzie Przybylskiej

Joannie Taubwurcel

Aleksandrze Wieczorek

Damianowi Bednarkowi

·         Piłkarz Kubie Kołuda

·         Plastyka Kamilowi Maciaszczykowi

·         Cyklista Kamilowi Maciaszczykowi i Kubie Kołuda

 

3.       Zamykam próbę na stopień i przyznaję następujące stopnie druhnom i druhom:

 

·         Ochotniczka dh Małgorzacie Arendt i Darii Bednarek

·         Pionierka dh Aleksandrze Kusiak

 

4.       Otwieram próby na stopnie druhnom i druhom:

·         I              Ochotniczki dh Aleksandrze Wieczorek

·         I              Młodzika dh Kubie Maciaszczykowi i Damianowi Bednarkowi

·         II             Tropicielki dh Joannie Taubwurcel, Adzie Przybylskiej

·         >              Pionierki dh Julii Stręgiel, Małgorzacie Arendt i Darii Bednarek

·         >>           Samarytanki dh Aleksandrze Kusiak

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 8 VIII 2009

Rozkaz liczba 8/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zamykam następujące sprawności druhnom i druhom:

 

·         Kajakarz dh Adzie Przybylskiej i dh Kubie Maciaszczykowi

·         Znawczyni musztry dh Urszuli Arendt

 

2.       Przyznaję sprawność technika obozowego druhom Danielowi Pyrzanowskiemu, Andrzejowi Halickiemu i Mateuszowi Pyrzanowskiemu za wzorową postawę podczas obozowych prac pionierskich.

 

3.       Otwieram następujące sprawności druhnom i druhom:

 

·         Znawca musztry dh Damian Bednarek i Kamil Maciaszczyk

·         Przyrodnik dh Damian Bednarek

·         Poczytylion dh Joanna Gapińska

 

4.       Zamykam próbę na stopień i przyznaję następujące stopnie druhnom i druhom:

 

·         Ochotniczka dh Małgorzacie Arendt i Darii Bednarek

·         Pionierka dh Aleksandrze Kusiak

 

5.       Podaję do informacji wyniki pokazu mody:

 

·         Kategoria stroje:

1.       Kamil Maciaszczyk

2.       Kuba Maciaszczyk

3.       Agnieszka Zakrzewska

 

·         Kategoria prezentacja:

1.       Mateusz Pyrzanowski

2.       Daniel Pyrzanowski

3.       Andrzej Halicki

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 7 VIII 2009

Rozkaz liczba 7/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Przyznaję następujące sprawności druhnom i druhom:

 

·         Bibliotekarz dh Urszuli Arendt

·         Olimpijczyka dh Dorocie Taubwurcel, dh Mateuszowi Pyrzanowskiemu i dh Danielowi Pyrzanowskiemu

·         Sportowca dh Aleksandrze Kusiak, Aleksandrze Wieczorek, Adzie Przybylskiej, Agnieszce Zakrzewskiej, Joannie Taubwurcel, Urszuli Arendt, Małgorzacie Arendt, Darii Bednarek, Julii Stręgiel, Joannie Gapińskiej, dh Damianowi Bednarkowi, Kubie Kołuda,  Kubie Maciaszczykowi, Kamilowi Maciaszczykowi, Andrzejowi Halickiemu oraz Pawłowi Olczykowi

 

2.       Otwieram następujące sprawności druhnom i druhom:

 

·         Pocztowiec dh Dorocie Taubwurcel, Aleksandrze Kusiak, Małgorzacie Arendt, dh Kubie Maciaszczykowi, Kamilowi Maciaszczykowi, oraz Damianowi Bednarkowi

·         Biegaczka dh Darii Bednarek, Julii Stręgiel i Małgorzacie Arendt

·         Sanitariuszka dh Darii Bednarek i Małgorzacie Arendt

·         Ratowniczka dh Dorocie Taubwurcel i Urszuli Arendt

·         Pływaczka dh Julii Stręgiel

·         Pływaczka doskonała dh Dorocie Taubwurcel

·         Kajakarz dh Adzie Przybylskiej i dhKubie Maciaszczykowi

·         Znawca musztry dh Kubie Kołuda

·         Mistrzyni musztry dh Dorocie Taubwurcel i Urszuli Arendt

·         Dekoratorka dh Dorocie Taubwurcel

·         Wodzirejka dh Urszuli Arendt

·         Muzyczka dh Urszuli Arendt

·         Znawca obrzędów i zwyczajów drużyny dh Pawłowi Olczykowi

·         Przyrodnik dh Pawłowi Olczykowi

·         Ognik dh Kubie Kołuda

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 3 VIII 2009

Rozkaz liczba 6/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Na czas trwania obozu mianuję następujące zastępy, zastępowych i podzastępowych:

·         Zastęp I „Dlaczego My?!” zastępowa Aleksandra Kusiak, podzastępowa Ada Przybylska

·         Zastęp II „ŁOŚ” zastępowa Urszula Arendt, podzastępowa Małgorzata Arendt

·         Zastęp III „T.E.G.E.S.” zastępowy Daniel Pyrzanowski, podzastępowy Kamil Maciaszczyk

·         Zastęp IV „ten T.E.G.E.S.” zastępowy Andrzej Halicki, podzastępowy Mateusz Pyrzanowski

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 3 VI 2009

Rozkaz liczba 5/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia:

Zwalniam z następujących funkcji druhny i druhów:

·         Podzastępowego zastępu „T.E.G.E.S.” druha Mikołaja Kapelańskiego

·         Podzastępowego zastępu „ten T.E.G.E.S.” druha Mateusza Pyrzanowskiego

2.       Mianowania

Mianuję na następujących funkcjach druhny i druhów:

·         Podzastępowego zastępu „T.E.G.E.S.” druha Kamila Maciaszczyka

·         Podzastępowego zastępu „ten T.E.G.E.S.” druha Sebastiana Olczyka

·         Przyznaję barwy drużyny druhowi Pawłowi Olczykowi.

·         Zaliczam bieg na stopień pionierki druhnie Joannie Gapińskiej.

·         Zamykam próbę i przyznaję stopień ochotniczki druhnie Adzie Przybylskiej oraz pionierki druhnie Joannie Gapińskiej.

·         Otwieram próbę na stopień ćwika druhowi Andrzejowi Halickiemu, młodzika druhowi Kamilowi Pryłukinowi oraz na stopień samarytanki druhnie Joannie Gapińskiej.

·         Otwieram próbę na sprawność znawcy ruchu drogowego druhowi Kamilowi Maciaszczykowi.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 22 IV 2009

Rozkaz liczba 4/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Mianowania

Mianuję na funkcję gospodarza drużyny druhów Kubę Maciaszczyka oraz Kamila Pryłukina.

 

2.  Przyznaję następujące sprawności druhnom i druhom:

·         Śpiewaka druhnie Adzie Przybylskiej, Agnieszce Zakrzewskiej, Małgorzacie Arendt, Darii Bednarek

·         Strażaka Adzie Przybylskiej, Agnieszce Zakrzewskiej, Małgorzacie Arendt, Darii Bednarek, Kamilowi Maciaszczykowi, Kubie Maciaszczykowi, Kubie Kołuda (całej drużynie ze zbiórki z Bananem)

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 25 II 2009

Rozkaz l. 3/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Mianowania:

Mianuję na funkcję bibliotekarza druha Daniela Pyrzanowskiego.

 

Czuwaj!

Samarytanka  Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 22 II 2009

Rozkaz liczba 2/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Powołuję do działania zastęp starszo harcerski „Wojowie Niepokalani” w składzie: Andrzej Halicki, Mateusz Pyrzanowski, Daniel Pyrzanowski, Joanna Gapińska, Aleksandra Kusiak, Katarzyna Małecka, Urszula Arendt.

2.       Mianowania:

Mianuję na funkcję zastępowego zastępu starszoharcerskiego „Wojowie Niepokalani” druha Andrzeja Halickiego.

 

Czuwaj!

Samarytanka  Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 21 I 2009

Rozkaz l. 1/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia:

1.1.  Zwalniam z funkcji przybocznej druhnę Urszulę Arendt.

1.2.  Zwalniam z funkcji zastępowej zastępu „ŁOŚ” druhnę Katarzynę Małecką.

1.3.  Zwalniam z funkcji bibliotekarza druhnę Urszulę Arendt.

1.4.  Zwalniam z funkcji redaktora naczelnego gazetki drużyny druhnę Urszulę Arendt.

 

2.       Mianowania:

Mianuję na funkcję zastępowej zastępu „Łoś” druhnę Małgorzatę Arendt.

 

Czuwaj!

Samarytanka  Magdalena Obłąk

 

ROZKAZY SPECJALNE:


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Kazimierz, 12 XII 2009

Rozkaz specjalny liczba 5/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Jakuba Maciaszczyka.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 18 VIII 2009

Rozkaz specjalny liczba 4/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Pawła Olczyka.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 14 VIII 2009

Rozkaz specjalny liczba 3/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhnę Aleksandrę Wieczorek.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 13 VIII 2009

Rozkaz specjalny liczba 2/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhnę Julię Stręgiel.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Biały Bór, 8 VIII 2009

Rozkaz specjalny liczba 1/2009

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhna Damiana Bednarka.

 

Czuwaj!

H.O. Magdalena Obłąk

 

2008

ROZKAZY ZWYKŁE:                                      


Związek Harcerstwa Polskiego

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, dn. 01.10.2008r.

Rozkaz l. 8/2008

Druhny i druhowie!

 

1.  Zwolnienia:

1.1. Zwalniam z funkcji kronikarza druhnę Sylwię Hamny.

1.2. Zwalniam z funkcji fotografa druhnę Joannę Gapińską.

1.3. Zwalniam z funkcji proporcowego druhów Damiana Kotowskiego i Andrzeja Halickiego.

 

2. Mianowania:

2.1. Mianuję na funkcję informatora druhny Adę Przybylską i Agnieszkę Zakrzewską.

2.2. Mianuję na funkcję aptekarza druhnę Adę Przybylską.

2.3. Mianuję na funkcję bibliotekarza druhnę Urszulę Arendt.

2.4. Mianuję na funkcję proporcowego druhów Sebastiana Olczyka i Jakuba Koułdę.

2.5. Mianuję na młodszego bibliotekarza druha Mateusza Modrankę.

2.6. Mianuję na młodszego kwatermistrza druha Kamila Maciaszczyka.

 

3.

3.1. Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnom: Agnieszce Zakrzewskiej i Adzie Przybylskiej.

3.2. Otwieram próbę na stopień młodzika druhom: Sebastianowi Olczykowi, Kamilowi Maciaszczykowi, Mateuszowi Modrance, Jakubowi Koułdzie i Kamilowi Pryłukinowi.

 

4.

4.1. Zamykam próbę i przyznaję stopień pionierki, druhnie Katarzynie Małeckiej.

4.2. Zamykam próbę i przyznaję stopień młodzika, druhowi, Mikołajowi Kapelańskiemu.

 

5.

5.1. Zamykam próbę i przyznaję sprawność ‘Pływaka’ druhnom Adzie Przybylskiej, Agnieszce Zakrzewskiej i druhowi Jakubowi Koułdzie.

5.2. Zamykam próbę i przyznaję sprawność ‘Łazika’ druhnie Adzie Przybylskiej i druhowi Kamilowi Maciaszczykowi.

5.3. Zamykam próbę i przyznaję sprawność ‘Sobieradka obozowego’ druhom: Kamilowi Maciaszczykowi, Sebastianowi Olczykowi, Jakubowi Koułdzie oraz Mateuszowi Modrance.

 

6.

Zaliczam grę szaroszeregową druhnom i druhom:

-Adzie Przybylskiej

-Mateuszowi Modrance

-Kamilowi Pryłukinowi

-Kamilowi Maciaszczykowi

-Sebastianowi Olczykowi

-Andrzejowi Halickiemu

 

7. Udzielam pochwałę z wpisem do książeczki druhowi Danielowi Pyrzanowskiemu za projekt loga drużyny.

 

Czuwaj!

Samarytanka  Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Kallmuntz, 10 VIII 2008

Rozkaz liczba 7/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Otwieram następujące sprawności druhnom i druhom:

·         Sobieradek obozowy druh Kuba Kołuda, Kamil Maciaszczyk, Sebastian Olczyk, Mateusz Modranka

·         Łazik druh Kamil Maciaszczyk, druhna Agnieszka Zakrzewska i Ada Przybylska

·         Plastyk druh Mateusz Modranka, Kamil Maciaszczyk, Daria Bednarek, Małgorzata Arendt

·         Językoznawca druhna Ada Przybylska, Klaudia Strożek, Daria Bednarek, Małgorzata Arendt i druh Sebastian Olczyk

·         Sportowiec druh Kuba Kołuda

·         Młody pływak druh Kuba Kołuda, druhna Ada Przybylska i Agnieszka Zakrzewska

·         Szperacz druh Sebastian Olczyk

·         Tłumacz druhna Dorota Taubwurcel

·         Przyrodnik druhna Klaudia Strożek

·         Hodowca druhna Klaudia Strożek

·         Grajek druhna Ada Przybylska

 

2. Otwieram następujące próby na stopnie:

·         młodzika druhom Kamilowi Maciaszczykowi, Mateuszowi Modrance, Kubie Kołuda i Sebastianowi Olczykowi

·         ochotniczki druhnom Adzie Przybylskiej i Agnieszce Zakrzewskiej

 

Czuwaj!

Samarytanka Magdalena Obłąk


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, dn. 18.06.2008r.

Rozkaz l. 6/2008

Druhny i druhowie!

 

1.  Zaliczam bieg druhom i druhnom:
-Aleksandrze Kusiak

-Katarzynie Małeckiej

-Agnieszce Zakrzewskiej

-Małgorzacie Arendt

-Sebastianowi Olczykowi

-Urszuli Arendt

-Adzie Przybylskiej

 

2.       Dopuszczam do poprawy z łączności druha Kamila Pryłukina oraz druha Mikołaja Kapelańskiego.

 

Czuwaj!

Samarytanka Magdalena Obłąk


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Łódź, dn. 04.06.2008r.

Rozkaz l. 5/2008

Druhny i druhowie!

 

1. Zwolnienia;

Zwalniam z funkcji przybocznego druha Jakuba Kowalskiego.

 

2. Nadaje barwy drużyny druhowi Maciejowi Kurasiowi.

 

Czuwaj!

Samarytanka Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 12 III 2008

Rozkaz liczba 4/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Zwolnienia

Zwalniam z następujących funkcji druhny i druhów:

·         Zastępowego zastępu „Umyjemy się jutro” druha Jakuba Kowalskiego

·         Zastępowej zastępu „Dlaczego My?!” druhnę Joannę Gapińską

·         Zastępowej zastępu „Ciągle bez nazwy” druhnę Urszulę Arendt

·         Podzastępowego zastępu „Umyjemy się jutro” druha Daniela Pyrzanowskiego i druha Andrzeja Halickiego

·         Podzastępowej zastępu „Dlaczego My?!” druhnę Aleksandrę Kusiak

·         Podzastępowej zastępu „Ciągle bez nazwy” druhnę Katarzynę Małecką

 

2.       Mianowania

Mianuję na następujących funkcjach druhny i druhów:

·         Przybocznego druha Jakuba Kowalskiego

·         Przybocznej druhnę Joannę Gapińską

·         Przybocznej druhnę Urszulę Arendt

·         Zastępowego zastępu „T.E.G.E.S.” druha Daniela Pyrzanowskiego

·         Zastępowego zastępu „ten T.E.G.E.S.” druha Andrzeja Halickiego

·         Zastępowej zastępu „Dlaczego My?!” druhnę Aleksandrę Kusiak

·         Zastępowej zastępu „Ciągle bez nazwy” druhnę Katarzynę Małecką

·         Podzastępowego zastępu „T.E.G.E.S.” druha Mikołaja Kapelańskiego

·         Podzastępowego zastępu „ten T.E.G.E.S.” druha Mateusza Pyrzanowskiego

 

Czuwaj!

Samarytanka Magdalena Obłąk


ZHP

12 ŁDH im. S. Konarskiego

Łódź, 12 III 2008

Rozkaz liczba 3/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Mianuję na funkcji drużynowej 12 ŁDH druhnę Magdalenę Obłąk

 

Czuwaj!

Phm. Anna Książek

 

ROZKAZY SPECJALNE:


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Kallmunz, dn. 15.08.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 7/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Mateusza Modrankę.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Podharcmistrz Anna Książek


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Monachium, dn. 13.08.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 6/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Jakuba Koułda.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Podharcmistrz Anna Książek


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Kallmunz, dn. 09.08.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 5/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Kamila Maciaszczyka.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Podharcmistrz Anna Książek


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Wiączyń Dolny, dn. 14.06.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 4/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Kamila Pryłukina.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Przewodnik Karolina Brzezińska


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Wiączyń Dolny, dn. 14.06.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 3/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druha Sebastiana Olczyka.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Przewodnik Karolina Brzezińska


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Wiączyń Dolny, dn. 14.06.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 2/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhnę Agnieszkę Zakrzewską.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Przewodnik Karolina Brzezińska


Związek Harcerstwa Polskiego

12 Łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego

Wiączyń Dolny, dn. 14.06.2008r.

Rozkaz specjalny  l. 1/2008

Druhny i druhowie!

 

1.       Dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhnę Adę Przybylską.

 

Czuwaj

Z rozkazu samarytanki Magdaleny Obłąk,

Przewodnik Karolina Brzezińska

Copyright © 2006-2010 12 ŁDH
Designed by: Renegat BananQ@gmail.com, mod by wafel